Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apa Maksud Pick Up Attempt Was Unsuccessful

Apa Maksud Pick Up Attempt Was Unsuccessful
Dalam dunia penghantaran, terdapat pelbagai situasi yang mungkin berlaku semasa proses pengambilan bungkusan. Salah satu situasi yang sering dihadapi adalah kegagalan dalam usaha pickup parcel tersebut.

Artikel ini akan menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan "pick up attempt was unsuccessful"  Ada beberapa kemungkinan sebab-sebab mengapa pick up tidak berjaya dan bagaimana situasi tersebut dapat diatasi.

Apa Maksud Pick Up Attempt Was Unsuccessful

 "Pick up attempt was unsuccessful" merujuk kepada ia bermakna driver gagal mengambil atau pickup bungkusan daripada penjual atas sebab tertentu. Proses pickup akan dijalankan semula pada jadual seterusnya.

Berikut adalah beberapa status yang muncul di Shopee,

Bungkusan sedang dibungkus

Bungkusan sedang dibungkus
Ini bermaksud bahawa bungkusan yang ingin diambil atau dihantar sedang dalam proses pembungkusan. Oleh itu, kurier tidak dapat mengambil bungkusan tersebut pada ketika itu.

Keadaan ini biasanya berlaku apabila penjual masih belum selesai membungkus atau menyediakan parcel tersebut untuk pickup. Proses pembungkusan mungkin memerlukan masa yang lebih lama, terutamanya jika bungkusan itu besar atau memerlukan persiapan khas.

Contohnya, jika bungkusan itu perlu dibungkus dengan kemasan khas, perlindungan tambahan, atau memerlukan pengikatan yang kukuh.

Dalam keadaan ini, penting untuk berkomunikasi dengan penjual untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai status pembungkusan. Anda boleh menanyakan kepada mereka berapa lama lagi bungkusan tersebut akan siap untuk dipickup atau jika terdapat sebarang penjadualan semula yang perlu diambil kira.

Penjual atau seller mungkin memberikan anda maklumat tambahan mengenai jangka masa yang diambil untuk membungkus bungkusan dan bila ia akan bersedia untuk pickup oleh driver.

Insufficient pickup capacity

Insufficient pickup capacity
Ini bermaksud bahawa terdapat masalah dengan jumlah ruang atau kapasiti yang tersedia untuk pickup bungkusan. Akibatnya, kurier tidak dapat mengambil bungkusan tersebut kerana kapasiti pickup telah mencapai had maksimum atau sudah penuh pada hari itu.

Ketika ini berlaku, terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan kurangnya kapasiti pickup:

 • Terlalu banyak bungkusan: Jika terdapat peningkatan pesanan atau keperluan pickup yang tiba-tiba, kapasiti pickup mungkin tidak mencukupi untuk mengendalikan jumlah bungkusan yang besar. Ini boleh berlaku terutamanya semasa jangka masa sibuk seperti musim perayaan atau jualan hebat.
 • Kelewatan dalam pemprosesan: Sekiranya terdapat kelewatan dalam pemprosesan pesanan atau bungkusan sebelumnya, ia boleh menyebabkan penumpukan bungkusan yang menunggu untuk diambil. Ini boleh mengakibatkan kurangnya kapasiti pickup bagi mengendalikan bungkusan yang semakin bertambah. 
 • Masalah logistik: Gangguan dalam pengurusan logistik atau perubahan jadual penghantaran yang tidak dijangka boleh mengakibatkan ketidakseimbangan antara bungkusan yang perlu dihantar dan kapasiti pickup yang tersedia. Ini boleh mengakibatkan kekurangan kapasiti pickup yang tidak mencukupi.
 • Kegagalan sistem: Terdapat kemungkinan bahawa terdapat kegagalan dalam sistem atau proses pengurusan pickupyang mengakibatkan ketidakseimbangan antara kapasiti pickup dan jumlah bungkusan. Ini boleh disebabkan oleh masalah teknikal, kesalahan manusia, atau kekurangan dalam perancangan operasi.

Jika anda menghadapi situasi di mana "insufficient pickup capacity", sebaiknya tunggu keesokan harinya, bungkusan anda mungkin akan diambil pada jadual pickup seterusnya.

Selain itu, Anda boleh menghubungi penjual supaya dia menghubungi kurier untuk mempercepatkan proses pengambilan parcel. 

Order is not ready for pickup

Order is not ready for pickup
Ini bermaksud bahawa pesanan tersebut belum siap untuk diambil. Sebab-sebab berikut mungkin menyebabkan pesanan tidak bersedia untuk dipickup:

 • Persiapan pesanan yang belum selesai: Pesanan mungkin melibatkan beberapa langkah persiapan sebelum ia boleh dikutip, seperti pengumpulan, pemprosesan, pembungkusan, atau penyediaan produk. Jika salah satu langkah ini belum diselesaikan, pesanan tidak akan bersedia untuk dipickup.
 • Kelewatan dalam pemprosesan: Terdapat kemungkinan bahawa terdapat kelewatan dalam pemprosesan pesanan oleh penjual atau pihak yang bertanggungjawab. Mungkin ada masalah dengan sistem pemprosesan atau keterlambatan dalam pengurusan persediaan.
 • Ketidakseimbangan stok: Jika pesanan melibatkan produk yang tidak tersedia atau stok yang terhad, pesanan mungkin tidak bersedia untuk dipickup. Ini boleh berlaku jika produk yang ditempah habis stok atau pesanan melebihi ketersediaan produk pada masa itu.

Penting untuk berhubung dengan penjual untuk mendapatkan maklumat lanjut. Anda boleh menanyakan kepada mereka tentang status pesanan, alasan ketidakberkesediaan untuk pengutipan, dan jika ada jadual alternatif untuk pickup yang boleh diatur.

Order pick up by other driver

Order pick up by other driver
Ini bermaksud bahawa penugasan driver yang lain untuk mengambil pesanan/ parcel pickup yang sebelumnya ditugaskan kepada driver pertama. Driver yang ditugaskan baru akan mengambil alih tugas tersebut dan melaksanakan pengutipan pesanan dengan harapan dapat menyelesaikan proses penghantaran dengan jayanya.

Situasi ini mungkin berlaku apabila driver asal yang sepatutnya pickup pesanan tersebut mengalami kesulitan atau tidak dapat melaksanakan tugas tersebut. Oleh itu, Shopee Express membuat keputusan untuk mengarahkan pemandu yang lain untuk mengambil pesanan tersebut.

Biasanya, keputusan ini diambil untuk memastikan bahawa pickup dan penghantaran dapat berjalan lancar walaupun terdapat kejadian yang tidak dijangka.

Parcel was improperly packed

Parcel was improperly packed
Ini bermaksud bahawa bungkusan tersebut tidak memenuhi standard pengemasan yang diperlukan. Terdapat beberapa masalah yang mungkin berlaku apabila bungkusan dikemas dengan tidak betul:

 • Kelemahan dalam pengemasan: Bungkusan mungkin tidak mempunyai kekuatan atau kepadatan yang mencukupi untuk mengekalkan kandungannya semasa pengangkutan. Ini boleh menyebabkan risiko kerosakan atau kehilangan barang.
 • Kemasan yang tidak selamat: Bungkusan mungkin tidak dilindungi dengan baik, seperti tidak menggunakan bahan pelindung yang mencukupi atau tidak mempunyai pengikatan yang kukuh. Ini boleh menyebabkan barang terdedah kepada bahaya fizikal atau jatuh semasa pengendalian.
 • Ketidaksesuaian ukuran bungkusan: Bungkusan mungkin terlalu besar atau terlalu kecil untuk barang yang dihantar. Jika bungkusan terlalu besar, ia boleh mengakibatkan kos penghantaran yang lebih tinggi dan lebih sukar untuk diuruskan. Sebaliknya, jika bungkusan terlalu kecil, barang mungkin tidak mempunyai ruang yang mencukupi untuk bergerak atau dilindungi dengan betul.
 • Kekurangan maklumat penghantaran: Bungkusan mungkin tidak mempunyai label penghantaran yang jelas atau maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti pengirim dan penerima. Ini boleh menyebabkan kekeliruan semasa proses pengutipan atau penghantaran.

Jika anda menghadapi situasi di mana bungkusan dikemas dengan tidak betul, adalah penting untuk menghubungi penjual untuk memberitahu mereka tentang keadaan tersebut

Pickup has been re-scheduled by seller 

Pickup has been re-scheduled by seller
Ini bermaksud bahawa penjual telah membuat penjadualan semula untuk pengambilan bungkusan. Terdapat beberapa sebab mengapa penjadualan semula pengutipan boleh berlaku:

 • Kesilapan dalam penjadualan asal: Penjual mungkin telah membuat kesilapan dalam penjadualan awal untuk pickup, seperti mengatur masa atau tarikh yang tidak sesuai. Untuk mengatasi kesilapan tersebut, penjual memilih untuk menjadual semula pickup dengan masa atau tarikh yang betul.
 • Ketidakseimbangan dalam jadual pickup: Pada beberapa keadaan, jumlah bungkusan yang perlu dipikcup oleh kurier mungkin melebihi kapasiti atau kemampuan mereka untuk mengambil semua bungkusan pada satu masa. Oleh itu, penjual membuat keputusan untuk menjadual semula pengutipan untuk memastikan semua bungkusan dapat diambil secara efisien.
 • Masalah logistik yang tidak dijangka: Terdapat kemungkinan masalah logistik yang tidak dijangka seperti kelewatan penghantaran, kekurangan tenaga pickup, atau kerosakan pada kenderaan driver. Dalam situasi ini, penjual perlu menjadual semula pickup untuk mengatasi masalah yang timbul.

Apabila re-scheduled pickup berlaku, penting untuk berhubung dengan penjual untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jadual yang baru. Anda boleh menanyakan kepada mereka mengenai tarikh dan masa baru.

Situasi seperti ini mungkin menyebabkan sedikit ketidakselesaan atau gangguan dalam perjalanan pickup bungkusan. Oleh itu, adalah penting untuk berkomunikasi dengan penjual dan menunjukkan kerjasama dalam menyesuaikan diri dengan jadual baru yang telah ditetapkan.

Untuk mengakhiri artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahawa "pick up attempt was unsuccessful" merujuk kepada kegagalan dalam usaha pickup parcel. 

Terdapat pelbagai sebab yang mungkin menyebabkan kegagalan ini, termasuk bungkusan sedang dibungkus, insufficient pickup capacity, order is not ready for pickup, order pick up by other driver, parcel was improperly packed dan pickup has been re-scheduled by seller.

Dalam situasi ini, penting bagi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi dengan baik untuk mencari penyelesaian yang sesuai. Penting juga untuk menunjukkan kerjasama, kesabaran, dan pemahaman antara semua pihak yang terlibat.

Sekiranya kita dapat beradaptasi dengan baik dan bekerja sama, kita akan dapat mengatasi rintangan dan memastikan pengalaman pickup dan penghantaran yang positif. Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan implikasi dari "pick up attempt was unsuccessful".